Giá làm chìa khóa từ xe máy

Cửa hàng chuyên về làm chìa khóa từ báo giá làm chìa khóa từ đủ loại, chìa khóa từ xe máy, chìa khóa từ xe Vespa, chìa khóa từ mô tô, phân khối lớn, chìa khóa từ thang máy, chìa khóa từ cửa cuốn.
Bảng giá làm chìa khóa từ xe Vespa

Báo giá làm lại chìa khóa xe hãng Piaggio, đã tính công sao chép hoàn thiện.

Chìa khóa xanh xe Vespa
150.000

Chìa khóa nâu xe Vespa
200.000

Mất hết chìa khóa Vespa
350.000

Sửa chìa Vespa thay vỏ
70.000

Cắt răng chìa khóa Vespa
30.000

Chìa khóa xe Fly (xanh)
230.000


Xem thêm chi tiết giá cập nhật siêu rẻ trong từ bài viết.
Bảng giá copy thẻ từ thang máy

Báo giá làm thẻ từ thang máy, cửa điện tử, đã tính công sao chép hoàn thiện.

Thẻ từ thang máy chữ nhật
10.000

Thẻ từ thang máy móc khóa
40.000

Thẻ từ thang máy Minion
70.000

Thẻ từ thang máy thẻ nhỏ
30.000

Thẻ từ cửa điện tử
60.000

Bán thẻ trắng các loại
5.000


Liên hệ: Mr.Đại 0937.942.905


Cửa hàng chìa khóa Đại Nhanh là thợ khóa chuyên về chìa khóa, do đó làm remote cửa cuốn có chuyên môn, trách nhiệm, giá rẻ.


Làm thêm, sao chép, copy chìa khóa cửa cuốn, chép chìa khóa remote điều khiển từ xa dùng sóng RF, làm chìa khóa từ, đồ bấm cửa cuốn, cửa kéo, cửa cổng, cửa sắt cuốn, công tắc điều khiển từ xa, khóa cửa từ, cửa điện.


Remote cửa cuốn Dasanyuan, đã làm qua rất nhiều 100K Remote cửa cuốn AA, đã gặp nhiều, sao chép 1 cái 100K Remote cửa cuốn Aladin, đã gặp nhiều, copy 1 cái 100K Remote cửa cuốn A2-328, đã gặp vài lần, sao chép thêm 1 cái 180K (BH 1 năm) Remote cửa cuốn Akai, làm rất nhiều, có 1 cái sao chép 1 cái 190K (BH 1 năm) Remote cửa cuốn Austdoor, làm rất nhiều 280K/1c chống nước (BH 1 năm) Remote cửa cuốn HGP khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn Austdoor 4 nút, làm quá nhiều 290K/1c chống nước (BH 18 tháng) Remote cửa cuốn Alibaba khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 290K (BH 18 tháng) Remote cửa cuốn Alibaba đã làm nhiều, làm thêm 1 cái 270K (BH 18 tháng) Remote cửa cuốn chữ a khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 150K (BH 18 tháng) Remote cửa cuốn Alibaba khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 260K (BH 12 tháng) Remote cửa cuốn CH V6 khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 290K (BH 18 tháng) Remote cửa cuốn TEC khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 160K (BH 12 tháng) Remote cửa cuốn Engines khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 180K (BH 12 tháng) Remote cửa cuốn sao chép khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 160K (BH 12 tháng) Remote cửa cuốn B khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 350K Remote cửa cổng 2N khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 190K (BH 12 tháng) Remote cửa cuốn Beninca khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 340K (BH 12 tháng) Remote cửa cuốn Comunelo khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 350K (BH 12 tháng) Remote cửa cuốn Doyaa khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 180K (BH 18 tháng) Remote cửa cuốn Engines khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 190K (BH 18 tháng) Remote cửa cuốn Úc khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 190K (BH 18 tháng) Remote cửa cuốn FX khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 190K (BH 18 tháng) Remote cửa cuốn Entrematic khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 390K (BH 18 tháng) Remote cửa cuốn FX khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 180K (BH 18 tháng) Remote cửa cuốn Genius khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 190K (BH 18 tháng) Remote cửa cuốn Grandtech khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 170K (BH 12 tháng) Remote cửa cuốn H101 khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 240K (BH 18 tháng) Remote cửa cuốn HG khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K (BH 18 tháng) Remote cửa cuốn HD trắng khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 290K (BH 18 tháng) Remote cửa cuốn YH Tw khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 160K (BH 18 tháng) Remote cửa cuốn HG làm nhiều, copy 1 cái 185K, tận nơi nội thành Remote cửa cuốn HGP khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn HL khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn Houle khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn IH 179 hiếm gặp, làm thêm 1 cái 340K Remote cửa cuốn YH 310 khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn CN khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn INX khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 330K Remote cửa cuốn Kato khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 190K Remote cửa cuốn Konig khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 450K Remote cửa cuốn HGP khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 460K Remote cửa cuốn MCH khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 270K Remote cửa cuốn HGP ít gặp, làm thêm 1 cái 280K Remote cửa cuốn YH khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn KTN khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn No Brand khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn Kylin TEC khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 260K Remote cửa cuốn Kylin Newmatic khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 270K Remote cửa cuốn 433 khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn Taiwan khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn JG303 khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn Manho cũn hay gặp, làm thêm 1 cái 450K Remote cửa cuốn Mitadoor BM-F9 khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 280K Remote cửa cuốn Mitadoor MT 9 khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 280K Remote cửa cuốn ABCD khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn Mitecal khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn Mitecall khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn Mitecal 2 khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn Mitecal 3 khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn Newmatic khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 170K Remote cửa cuốn INF khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn CAME khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 450K Remote cửa cuốn PT 2200 khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn PTW khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn Rhino khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 500K Remote cửa cuốn HR khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 180K Remote cửa cuốn HGP khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn SolarHouse khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn HGP khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn CH 179 khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 400K Remote cửa cuốn TEC 1 khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote chống trộm xe khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn TEC 2 khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn YH khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn Tiger khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn NauTd khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn NauTv khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn YH1a1 khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 160K Remote cửa cuốn YH-121 khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn YH-198 khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn INT khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn YH khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 270K Remote cửa cuốn YHD khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn CH F9 khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 250K Remote cửa cuốn YHC khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn YHI khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn YH F9 khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 240K Remote cửa cuốn YH S89 khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 240K Remote cửa cuốn YL 168 khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn YL 189 r khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 300K Remote cửa cuốn YS 168 r khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn YSS khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn HGP khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn HGP khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn HGP khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn HGP khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn HGP khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn HGP khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn HGP khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn HGP khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn HGP khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn HGP khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn HGP khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn HGP khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn HGP khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn HGP khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 185K Remote cửa cuốn Tay khá quen thuộc, làm thêm 1 cái 550K


Chuyên nhận sửa remote cửa cuốn bị hư hỏng, lỗi.


Cửa hàng chép remote cửa cuốn TPHCM, làm nhanh nhất, giá mềm, làm việc tại 15 quận TPHCM cùng 1 giá (không tính thêm bất cứ chi phí gì).


Làm thêm (copy thêm, đánh thêm) điều khiển remote cửa cuốn, làm mới khi mất hết remote, sửa remote cửa cuốn, sửa hộp điều khiển cửa cuốn. Remote phổ thông làm tận nơi không cần đến nhà. (loại remote phổ thông chép được chỉ cần có remote trên tay là làm được, mang ra ngoài dùng máy sao chép chuẩn xác không cần đến nhà).


Kiến thức về các loại remote cửa cuốn đang được sử dụng tại VN


Các công ty thi công lắp đặt cửa cuốn khi hoàn thành giao cho khách hàng 2 chiếc điều khiển (đó là 2 remote của hộp nhận sóng điều khiển đi chung 1 bộ với mô tơ cửa), giá remote cửa cuốn tùy vào hiệu của remote (hiệu của hộp điều khiển) và thông thường đó cũng là hiệu của motor cửa. Ví dụ: cửa nhà bạn là Aludoor nhưng dùng motor liên doanh Mitecal, remote của bạn là remote Mitecal chứ không phải remote Aludoor. (xem hiệu trên remote hoặc xem hiệu của mô tơ đặt ở trên cửa).


Để biết giá remote của mình, bạn cần phải biết remote của mình của hãng nào, hiệu gì. Có thể xem hình ảnh ở bảng báo giá bên dưới. Có thể gửi hình remote qua zalo, viber, whatsapp chúng tôi phân biệt và báo giá cho bạn. Liện hệ tại đây  0937.942.905 (Báo báo giá Zalo, Viber, Facebook.. 24/24).


Motor Liên Doanh: JG, Mitecal, HG (Taiwain)…, Tec, GP, Houle, JG CN, YY, IH, FX, FV (China)…, Engines, Kato (Đức)… Hoyoka, Hualin, Opendoor, KATO, Mosel…Motor Nhập Khẩu: Kalata, YH, CH, YY, Dasanyuan, Nataka, HD, Kylin (Taiwain)…, KTN, Newstar, Hualin HL, FX, Opendoor (China)Motor của Vietnamese: Austdoor, Mitadoor, TEC…Các loại cửa cổng Benica, Doorhan, FAAC, Telcoma, Kinghorse, Roger, Diablo…


Ngoài ra còn có các thương hiệu chỉ sản xuất hộp điều khiển như Smartdoor, Protocol, Nice, Cardin…


Trên thị trường có hơn 100 thương hiệu hộp điều khiển cửa cuốn, cửa cổng với rất nhiều mã sản phẩm như Austdoor 3 nút, 4 nút, CH Đen, Trắng, Xanh, YH-1A2, YH 1B2, YH121, YH1A1, YH-1AA, YH1BB, YS168, YS189L, YS179, JG208, JG303, JG-503, YY, Kylin, KTN, FX,… Giá của remote cửa cuốn tùy thuộc vào thương hiệu và công nghệ được sử dụng bên trong remote cửa cuốn cũng như trong hộp nhận sóng điều khiển cửa cuốn.

Các bạn cần phân biệt rõ:

Chìa khóa từ nắp che ổ khóa dùng nam châm
Chìa khóa từ chống trộm xe máy có chip RFID
Chìa khóa từ có chip theo xe Piaggio SH300i môtô

Mất chìa khóa có chip Honda Piaggio
Mất chìa khóa có chip xe Honda SH300i, Yamaha, Suzuki thì không có cách nào để nổ máy đơn giản như xe máy phổ thông, không thể câu dây điện ổ khóa để nổ máy.

Lưu ý: Tất cả các dòng xe sử dụng ổ khóa có chip chính hãng và nguyên bản theo xe (không đề cập đến xe lắp chống trộm), nếu mất chìa khóa từ thì không thể khởi động được.

Hoặc phải có thợ làm chìa khóa từ, hoặc phải thay hết cả hệ thống điều khiển điện tử RFID xe máy.
Làm chìa khóa từ xe máy mất mã ID
Đối với các dòng xe độ, chế, lắp ráp thêm khóa quẹt thẻ từ thì có thể tháo bỏ ổ khóa chống trộm xe máy, câu dây điện ổ khóa xe máy có thể đề nổ được.

Đối với các dòng xe nguyên bản đã có ổ khóa từ thì xe kích hoạt đề nổ bằng điện tử, xác minh mã từ mới nổ máy, do vậy câu dây điện không kích hoạt mã số thì ECM (quản lý động cơ) không cho nổ máy.

Mất hết chìa khóa xe Vespa LX, Libery, Fly, Piaggio, Primavera làm lại được ngay.

Mất hết chìa khóa SH300i chìa Hiss có chip làm lại được chìa có chip chính hãng.
Sửa khóa từ xe máy nắp che ổ khóa nam châm
Ổ khóa nắp từ rất đơn giản, sử dụng 3 cục nam châm và 1 lỗ trống để tạo ra mã khóa, mất cục nam châm, rơi cục nam châm, mòn đầu từ chìa khóa mở ra dễ dàng nếu bạn hiểu cấu tạo của chìa khóa nam châm.

Khóa nắp từ xe máy rất dễ mở, quý khách có thể tự mở hoặc nhờ thợ đến mở khóa, nếu không mở được khóa nắp từ thì không có cách nào mở ổ khóa ngoại trừ phá bể nắp từ (không sử được).

Cần tư vấn, báo giá, làm lại ngay chìa khóa thông minh LH: 0937.942.905

Các bài viết và hướng dẫn, tư vấn sửa chữa khóa liên quan đến Giá làm chìa khóa từ xe máy (trang số 1)


Thợ khóa Đại Nhanh sẵn sàng hỗ trợ sửa chữa mọi vấn đề, liên hệ ngay 0904 027 021