Locksmith là gì?

Locksmith trong tiếng anh có nghĩa là thợ khóa. “A locksmith” – một thợ khóa họ là người có thể làm việc được với ổ khóa và chìa khóa. Họ có khả năng mở nhiều loại ổ khóa, sao chép hoặc làm lại nhiều loại chìa khóa khách nhau. Sửa khóa là nghề của thợ khóa.

Thợ khóa có thể sửa khóa,làm chìa khóa, lắp ổ khóa. [1]

Để trở thành thợ sửa khóa không chỉ đơn thuần là biết mở ổ khóa, thay thế, lắp ổ khóa mà phải cần nhiều năm luyện tập, học tập thành thục nhiều loại khóa để có thể phục vụ sửa khóa cho nhiều khách hàng. Hiện nay các dịch vụ sửa khóa hoạt động …


Bạn cần giải đáp, đóng góp hoặc thợ khóa có thể thêm các thông tin về tiệm tại đây

Bài viết liên quan