Chìa khóa điện xe Innova

Chìa khóa điện xe Innova là cách gọi của các bác tài khi nói về chìa khóa điều khiển xe Innova, nhằm phân biệt với chìa khóa cơ vặn ổ khóa.

Chìa khóa điện xe Innova là chìa khóa điều khiển xe Innova (remote xe Innova) có nút bấm đóng mở cửa xe được và dùng để nổ máy xe được.

Hiển thị tất cả 2 kết quả