Cách cài đặt chìa khóa xe Toyota – Hướng dẫn chi tiết

1. Để cài đặt chìa khóa xe Toyota thì xe ô tô Toyota của bạn phải ở trong các điều kiện sau
A. Chìa khóa xe Toyota không cắm vào ổ khóa,
B. Cửa tài xe đang mở,
C. Cửa tài được mở khóa.

2. Cắm chìa khóa vào ổ khóa rút chìa khóa ra.

3. Nhấn khóa cửa nút cơ trên xe 5 lần khóa/mở khóa.

4. Đóng cửa tài và mở lại.

5. Lặp lại bước thứ 3.

6. Bây giờ chọn chế độ cài đặt chìa khóa xe Toyota bằng cách cắm chìa khóa vào ổ khóa và bật nó lên vị trí “Run” hoặc “On”. Chế độ cài đặt được quy định bởi khoảng thời gian bạn bật từ vị trí khóa tắt lên khóa bật và trở lại là rút chìa khóa ra ngoài.

A. 1 lần là chế độ thêm chìa khóa. Điều này đúng với vài dòng xe và nó cho phép bạn thêm chìa khóa vào hệ thống trong khi vẫn giữ các chìa khóa cũ. ECU xác nhận việc này bằng cách nhảy lock cửa khóa/mở khóa cửa tự động sau khi bạn xóa chìa khóa.

B. 2 lần là chế độ thứ 2 – chế độ xóa tất cả các chìa khóa trong hệ thống và cho phép bạn thêm các chìa khóa mới (lập trình lại, xóa remote đã mất). ECU xác nhận việc này bằng cách nhảy lock cửa khóa và mở khóa cửa tự động 2 lần sau khi bạn xóa chìa khóa.

C. 3 là chế độ thứ 3 – chế độ cho bạn biết có bao nhiêu chìa khóa xe Toyota đã được cài đặt và đang lưu trong hệ thống. Nó xác nhận bằng các nhảy lock cửa tự động với số lần là số chìa đã được lập trình vào xe. Nếu không có chìa khóa remote nào được cài đặt trong hệ thống thì lock cửa nhảy tự đông 5 lần. Hệ thống ECU lưu giữ tối đa 4 chìa khóa remote mỗi lần cài đặt.

7.  Nhấn đồng thời nút Lock và Unlock trên remote trong 1.5 giây và nhấn lần lượt mỗi nút trong 1 giây.

8. ECU sẽ thể hiện Khóa/mở khóa tự động 1 lần có nghĩa đã lưu trữ 1 chìa khóa remote vào hệ thống. Tiếp tục lặp lại bước 7 để cài đặt thêm nhiều chìa khóa khác cho xe Toyota.

9. Kết thúc quá trình cài đặt, lập trình chìa khóa xe Toyota bằng việc đóng khóa cửa tài.

Các dòng xe Toyota Corolla Auris Camry Previa Key Remote Control Plip Fob Có thể sử dụng cài đặt lại nhiều lần.

Thực hiện cho những dòng xe :
+ Camry (2000-2001).
+ Sienna (1999-2003).
+ Avalon (1998-2001).
+ Sequoia (2001-2008).
+ 4Runner (1999-2003).
+ Land Cruiser (1998-2002).
+ Camry solara (1999-2003).
+ Tundra double cab (2004-2009).
– Quy trình :

Khóa không cắm vào ổ, cửa tài mở và các cửa khác đóng, khóa cửa ở vị trí UNLOCK.
Cắm chìa khóa vào ổ rồi rút ra (không chuyển sang vị trí khác của khóa)
Thực hiện các bước sau trong 40s:
Dùng nút khóa cửa trên cửa tài để LOCK và UNLOCK 5 lần (mỗi lần nên thực hiện trong 1 giây)
Đóng rồi mở cửa tài
Thực hiện các bước sau trong 40s :
Dùng nút khóa cửa trên cửa tài để LOCK và UNLOCK 5 lần (mỗi lần nên thực hiện trong 1 giây)
Cắm chìa khóa vào ổ
Bật ON nguồn (không nổ máy) rồi trở về OFF để cài thêm remote và giữ nguyên các remote đã cài. Bật ON OFF 2 lần nếu muốn xóa các remote đã cài và cài remote mới. 3 lần để kiểm tra số remote đã cài và 5 lần để xóa các remote
Rút chìa khỏi ổ
Trong 3 giây khóa cửa sẽ LOCK va UNLOCK để báo hiệu cài đặt thành công. Nếu không thì thực hiện lại quy trình từ bước 1
Thực hiện các bước sau trong 40s:
Bấm nút LOCK và UNLOCK trên remote cùng lúc trong 1 giây
Bấm nút LOCK và giữ trong 2 giây. Trong 3 giây khóa cửa sẽ LOCK và UNLOCK 1 lần để báo cài đặt thành công. Nếu khóa cửa không báo hoặc báo 2 lần thì quy trình không thành công, thực hiện lại quy trình A và B của bước 6
Thực hiện lại bước A và B cho mỗi remote mới
Đóng cửa tài.
INSTRUCTION 2 :
Thực hiện cho những dòng xe :
+ 4Runner (2004-2008) (tối đa 4 remote).
+ Yaris 2008.
+ FJ Cruiser 2008.
+ Innova(09-2015).
+ Vios vn(…-2015).
+ Altis vn(…-2015).
+ Prius (2001-2003).
+ RAV4 (2001-2006).
+ Matrix (2003-2008).
+ Camry (2002-2006).
+ Avalon (2002-2008).
+ Corolla (2003-2008).
+ Sienna (2004-2009).
+ Tundra (2003-2009).
+ Tacoma (2002-2012).
+ Highlander (2001-2007).
+ Highlander (2001-2007).
+ Land Cruiser (2003-2006).
+ Camry solara (2004-2008).


Bạn cần giải đáp, đóng góp hoặc thợ khóa có thể thêm các thông tin về tiệm tại đây